Draco 27 RS

Draco 27 RS

Preis: 84.900,- €

Kewatec 1450 Offshore

Kewatec 1450 Offshore

Preis: 650.000,- €

Nauticat 35

Nauticat 35

Preis: 124.900,- €

Helmsman 37 S

Helmsman 37 S

Preis: 74.900,- €

Windy 29 Coho

Windy 29 Coho

Preis: 166.900,- €

Beneteau Antares 7 Neuboot

Beneteau Antares 7 Neuboot

Preis: 54.000,- €

Neptun 26

Neptun 26

Preis: 10.000,- €

Carver 26 Flybridge

Carver 26 Flybridge

Preis: 7.490,- €

Windy 32 Scirocco

Windy 32 Scirocco

Preis: 83.000,- €

Bavaria 32

Bavaria 32

Preis: 56.000,- €